Actueel

Regionale omgevingslabs Energie: Fryslân energieneutraal


Hoe wordt Friesland energieneutraal? Over deze vraag hebben overheden, bedrijven en geïnteresseerden van gedachten gewisseld in Omgevingslabs Energie op Schiermonnikoog en in Dokkum, Marssum en Sneek. De bijeenkomsten werden erg goed bezocht. De uitkomsten zijn zo divers als de groep deelnemers en worden de komende tijd verder uitgewerkt tot bouwstenen voor de Friese energiestrategie.

Van, voor en door Friezen

Tekenend voor de gesprekken in alle regio’s is de wens om de energietransitie ‘van onderop’ vorm te geven: van, voor en door de Friese inwoners. De energiecoöperaties hebben daar een rol in, maar kunnen natuurlijk niet alles alleen doen. Deelnemers vragen de overheden een koers uit te zetten die helderheid geeft aan partijen die willen investeren.

Constateringen en ideeën

Enkele zaken die in de gesprekken naar voren kwamen:

  • Energieopwekking is geen kwestie van kiezen. We zullen alle hernieuwbare energiebronnen nodig hebben;
  • Koppeling met landbouw is essentieel;
  • Friese steden liggen op een vulkaan van warmte;
  • De eilanden gaan voor energieneutraliteit;
  • Geef dorpen zelfbeschikking over energieopwekking en de zoektocht naar energieneutraliteit;
  • Accu’s van elektrische motorboten gebruiken in een smart grid;
  • Ruimtelijke verankering zoeken in de omgevingsvisies.

Regionale follow-up bijeenkomsten

De opbrengst van de regionale Omgevingslabs wordt de komende periode uitgewerkt in ontwikkelrichtingen. In deze regionale follow-up bijeenkomsten bereiden we regionale deals en allianties voor, waarin we afspraken maken, over organisatiegrenzen heen. De regionale deals en allianties vormen gezamenlijk de uitvoeringsagenda van de Friese Energiestrategie die op 10 oktober door de kernpartners wordt gepresenteerd.

Houd de website www.frieseenergiestrategie.nl in de gaten voor de data van de follow-up bijeenkomsten. Mail voor meer informatie of aanmelding voor 10 oktober naar info@frieseenergiestrategie.nl.

 Terug naar overzicht

25 juli 2017

Deel dit: