Actueel

Omgevingslab Fries platteland krijgt in oktober een vervolg


In juni organiseerden wij (gemeenten, provincie en Wetterskip) vier Omgevingslabs over de toekomst van het Friese platteland. Ruim 150 mensen meldden zich voor deelname aan deze bijeenkomsten in Drachten, Dokkum, Franeker en Sneek. Het werden vier inspirerende werksessies. De resultaten worden in de zomerperiode verwerkt en na de zomer nodigen we u uit voor het vervolg.

Ontwikkelingen met invloed

Tijdens de bijeenkomsten hebben we met de deelnemers geïnventariseerd welke ontwikkelingen de komende 15 á 20 jaar op ons af komen en hoe deze ontwikkelingen invloed hebben op ons Friese platteland. Van de belangrijkste ontwikkelingen is vervolgens bepaald hoe we op die ontwikkelingen kunnen reageren (extreme tegenstellingen) en wat hier dan de gevolgen van zouden zijn.

Scenario's uitwerken

In de zomerperiode buigen experts zich over de resultaten van de Omgevingslabs. Deze worden vertaald in mogleijke scenario's voor de toekomst van het Friese platteland. Deze scenario's presenteren we na de zomer. Dan nodigen we u, als inwoner, ondernemer en / of expert, ook weer uit om met ons mee te denken.

 Terug naar overzicht

25 juli 2017

Deel dit: