Actueel

Omgevingslab integrale gebiedsgerichte aanpak


De provincie heeft in samenwerking met de Friese Milieu Federatie en het POF (Platform Omgevingswet Fryslân) het Omgevingslab integrale gebiedsgerichte aanpak georganiseerd. Voorafgaand aan een bijeenkomst met experts is een enquête gehouden. Hierin is vooral gevraagd naar ervaring in gebiedsgerichte projecten, zowel vanuit particuliere betrokkenen, belangenorganisaties als de overheden die hierbij betrokken zijn.

Vragen die aan de orde kwamen zijn onder andere:

  • Wat zijn voordelen van een integrale gebiedsgerichte aanpak tov andere werkwijzen om ambities of opgaven te realiseren.
  • Wat houdt een integrale gebiedsaanpak in?
  • Hoe betrekken we burgerinitiatieven daarbij (en andersom?)
  • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?
  • Welke rollen zou de overheid in een integrale gebiedsaanpak moeten vervullen?
  • Wat zijn voorbeelden van geslaagde gebiedsaanpakken

De resultaten van de enquête en de bijeenkomst worden verwerkt tot een advies dat aangeboden wordt aan de provincie, gemeenten en Wetterskip Fryslân, en worden na de zomer beschikbaar gesteld via de website.

 Terug naar overzicht

27 juli 2017

Deel dit: