Downloads

Thema Bouwstenen


Naast de Omgevingslabs om zijn thematische bijeenkomsten georganiseerd. Bijvoorbeeld expertsessies over gezondheid & veiligheid en rijk & beleefbaar Fryslân. Experts uit het landelijk gebied hebben een bouwsteen Natuur en, met het Wetterskip, een bouwsteen Water opgesteld. Over bodem en ondergrond heeft een VFG-bijeenkomst plaatsgevonden. En de provincie en VNO-NCW hebben een bijeenkomst voor ondernemers georganiseerd. Vier groepen derdejaars studenten Ruimtelijke Ontwikkeling van NHL Stenden hebben onderzoek gedaan naar de duurzame mobiliteit in Fryslân. 

De resultaten van deze bijeenkomsten en het onderzoek van NHL Stenden kunnen bruikbaar zijn voor het opstellen van Omgevingsvisies. Ze zijn ook onderdeel van het totaalresultaat van de Omgevingslabs. Deze bouwstenen en andere achtergrondinformatie vindt u hieronder.

 Deel dit: