In wat voor Fryslân wilt u leven in 2030?

Omgevingslab

De toekomst van Fryslân


In wat voor Fryslân wilt u leven in 2030?

Wat zijn onze lange termijn ambities voor wonen, bedrijvigheid en recreatie? Wat betekent dat vervolgens voor onze natuur, water, wegen en het Friese landschap? En hoe spelen we daarbij ook nog in op klimaatverandering, economische en sociale veranderingen, krimp, energie en andere ontwikkelingen?

Provincie Fryslân, de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân zijn samen op pad gegaan om met de mienskip in gesprek te gaan over de ruimtelijke toekomst van Fryslân. Dat doen we in Omgevingslabs, waar we als overheden in gesprek gaan met belangenorganisaties, experts, ondernemers en inwoners. De meeste omgevingslabs hebben al plaatsgevonden, maar er starten ook weer nieuwe labs. Op deze website vindt u de resultaten van de Omgevingslabs. Deze zijn voor professionals om te gebruiken bij het maken van de Omgevingsvisies, maar natuurlijk ook voor geïnteresseerde inwoners van Fryslân.

Wilt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief? Stuur ons dan een mail met uw naam, e-mailadres en organisatie.


Werkwijze

In Fryslân hebben gemeenten, provincie en waterschap de handen ineen geslagen bij de voorbereiding van de Omgevingsvisies. Zowel de gemeenten als de provincie stellen een Omgevingsvisie op voor hun eigen grondgebied, dit doen zij vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet.

Deze ‘Friese Aanpak’ is een unieke samenwerking. De mienskip, bestaande uit belangenorganisaties, experts, ondernemers en inwoners, is in de Omgevingslabs actief betrokken bij het opstellen van gemeenschappelijke ‘bouwstenen’ voor het toekomstig beleid voor de fysieke leefomgeving.


Bouwstenen

De resultaten van de Omgevingslabs vindt u op deze site. Die resultaten vormen bouwstenen voor de Omgevingsvisies. Zowel de gemeenten als de provincie stellen een Omgevingsvisie op voor hun eigen grondgebied, dit doen zij vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet.

De thema's van onze Omgevingslabs

Thematische Bouwstenen

 


Waarom werken we aan Omgevingsvisies?

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Eén wet die 26 wetten en regels voor de fysieke leefomgeving vervangt.

Het Rijk, de provincies en de gemeenten werken aan een integrale Omgevingsvisie voor hun eigen grondgebied. Voor provincie Fryslân gaan bijvoorbeeld het Streekplan, het Verkeer en Vervoerplan, het Waterhuishoudingsplan en het Frysk Miljeuplan op in de Omgevingsvisie.

Deel dit: