In wat voor Fryslân wilt u leven in 2030?

Omgevingslab

De toekomst van Fryslân


In wat voor Fryslân wilt u leven in 2030?

Wat zijn onze lange termijn ambities voor wonen, bedrijvigheid en recreatie? Wat betekent dat vervolgens voor onze natuur, water, wegen en het Friese landschap? En hoe spelen we daarbij ook nog in op klimaatverandering, krimp, energie en andere ontwikkelingen?

Provincie Fryslân, de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân gaan samen op pad om met de mienskip in gesprek te gaan over de ruimtelijke toekomst van Fryslân. Dat doen we in Omgevingslabs, waar we als overheden in gesprek gaan met belangenorganisaties, experts, ondernemers en inwoners. 

Wilt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief? Stuur ons dan een mail met uw naam, e-mailadres en organisatie.


Bouwstenen

De resultaten van de Omgevingslabs vindt u op deze site. Die resultaten vormen bouwstenen voor de Omgevingsvisies. Zowel de gemeenten als de provincie stellen een Omgevingsvisie op voor hun eigen grondgebied, dit doen zij vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet.

De thema's van onze Omgevingslabs

  • Fries platteland: landelijk gebied
  • Friese steden en dorpen: bebouwd gebied
  • Water
  • Friese Energiestrategie
  • Modern bestuur
  • Integratielab - hierin worden de resultaten van de andere labs samengevoegd

 


Waarom werken we aan Omgevingsvisies?

In 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Eén wet die 26 wetten en regels voor de fysieke leefomgeving vervangt.

Het Rijk, de provincies en de gemeenten werken aan een integrale Omgevingsvisie voor hun eigen grondgebied. Voor provincie Fryslân gaan bijvoorbeeld het Streekplan, het Verkeer en Vervoerplan, het Waterhuishoudingsplan en het Frysk Miljeuplan op in de Omgevingsvisie.

Deel dit: