Een strategisch plan voor Fryslân

Werkwijze

Werkwijze


In Fryslân slaan gemeenten, provincie en waterschap de handen ineen bij de voorbereiding van de Omgevingsvisies. Zowel de gemeenten als de provincie stellen een Omgevingsvisie op voor hun eigen grondgebied, dit doen zij vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet.

Deze ‘Friese Aanpak’ is een unieke samenwerking. De mienskip, bestaande uit belangenorganisaties, experts, ondernemers en inwoners, wordt in de Omgevingslabs actief betrokken bij het opstellen van gemeenschappelijke ‘bouwstenen’ voor het toekomstig beleid voor de fysieke leefomgeving.


Voorwerk

Inwoners van Fryslân konden in 2016 al hun eerste inbreng voor de Omgevingsvisie leveren.

Zowel door provincie Fryslân als door een aantal van de gemeenten is het afgelopen jaar al voorwerk gedaan voor de Omgevingsvisies. Bij provincie Fryslân kon in pop-upkantoren en gesprekken al meegedacht worden over de onderwerpen die belangrijk zijn voor de Omgevignsvisies. Een aantal van de gemeenten organiseerde voor hun eigen Omgevingsvisie al bijeenkomsten met de samenleving.

Ook op andere plekken wordt gesproken over de toekomst van Fryslân, onder andere tijdens de Dorpentop in november 2016.


Diverse labs

De inhoud vanuit de Omgevingslabs vormt de bouwstenen voor de Omgevingsvisie.

In die labs gaan we in gesprek met belangenorganisaties, experts, ondernemers, verenigingen en inwoners. De thema’s waar we over praten in de Omgevingslabs, zijn: De Friese Energiestrategie, de kwaliteit van het landelijk gebied en kwaliteit van bebouwd gebied.

In juni en oktober 2017 zijn de eerste en tweede ronde van het Omgevingslab Fries Platteland geweest. De Omgevingslabs Friese Steden en Dorpen volgden in januari en februari 2018 met expertsessies. 

 

Deel dit: