Actueel

Presentatie Friese Energiestrategie op 10 oktober


Op 10 oktober is het zover, dan presenteert de voorzitter van de regiegroep de Friese Energiestrategie.

Pilot

In het najaar van 2016 startte het proces om te komen tot een Regionale Friese Energiestrategie. Dit gebeurde op basis van een Green Deal tussen het Rijk, IPO, VNG en UvW. Fryslân werd aangewezen als één van VNG-pilotregio’s, die een strategie zouden formuleren om te komen tot een energieneutraal Nederland in 2050. Alle Friese gemeenten, provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, AllianderOmrinFriese Milieufederatie, Bouwgroep Dijkstra DraismaUs Kooperasje en Elkien verbonden zich aan deze ambitie.

 

Afgelopen periode

Ondertussen zijn vele ondernemers, bestuurders, milieu- en belangenorganisaties, ambtenaren en lokale initiatieven aangehaakt. Er is uitgebreid gesproken over ambities en methoden om tot realisatie daarvan te komen. Er zijn versnellingstafels gestart om met kennispartners concrete methoden en projecten te ontwikkelen. Er zijn door de hele provincie Omgevingslabs Energie georganiseerd om in gesprek te gaan met betrokken partijen, experts en geïnteresseerden. En er zijn concrete Friese Deals gesloten. De strategie heeft zo langzaam maar zeker vorm gekregen.

 

Koers tot 2050

De Friese Energiestrategie laat zien hoe Fryslân in 2050 energieneutraal kan worden en wat daarvoor nodig is. Het geeft enerzijds richting aan alle partners die bij willen dragen aan de ambitie, maar maakt ook duidelijk welke toekomstige keuzes gemaakt moeten worden. De strategie is hiermee het startdocument voor de koers tot 2050.

 

Presentatie

Op 10 oktober presenteert regiegroep-voorzitter Pieter Winsemius de inhoud van deze strategie. De uitnodigingen voor deze bijeenkomst worden deze week verstuurd. Heeft u geen uitnodiging ontvangen en wilt u aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar

info@frieseenergiestrategie.nl.

 Terug naar overzicht

12 september 2017

Deel dit: