Actueel

“Het gaat om leefbaarheid en woongenot”


Aldus stuurgroep- voorzitter Maria Le Roy

Maria Le Roy is sinds een paar maanden voorzitter van de stuurgroep van De Friese Aanpak Omgevingslabs. “Vanuit de landelijke commissie Ruimte en Wonen van de VNG kende ik de ontwikkeling van de omgevingswet van dichtbij, het onderwerp past daarom ook bij mij. Ik ben echt content met De Friese Aanpak. Als Friese overheden delen we expertise, we inspireren elkaar, willen het samen zo goed mogelijk doen en kunnen belangen integraal en op de juiste schaal afwegen.”

Landelijke aandacht

Ook andere overheden in het land kijken naar wat er in Fryslân gebeurt en zoeken naar inspirerende voorbeelden. Met name de gemeenten buiten de Randstad hebben, vanwege hun grootte, belang bij de samenwerking met provincies. De ervaringen in Fryslân worden landelijk gedeeld. “Dit is een hele opgave en het kost ook veel tijd en inzet om samen op één lijn te komen en te blijven. Maar we staan voor de opgave om de omgevingsvisies te maken en het zou zonde zijn als we die uitdaging als overheden niet samen oppakken. Dat laten we met enige trots zien aan collega’s in het land.”

 

Er blijven regels

Le Roy waarschuwt wel voor de verwachtingen van het publiek: “Mensen moeten niet denken dat er straks helemaal geen regelgeving meer is. We maken als overheden steeds een afweging tussen deregulering en zaken die we wel móeten reguleren, zoals water, milieuvraagstukken en infrastructuur. Het is aan ons als gemeenten, provincie en Wetterskip om in gesprek met de samenleving de juiste keuzes te maken. In ons land is ruimtelijke ordening heel belangrijk. Het is hier druk en we kunnen niet alle regels overboord gooien.”

 

2018 en verder

“Ik ben tevreden als onze inwoners merken dat de overheden de juiste afwegingen hebben gemaakt voor Fryslân, als mooiste provincie van Nederland.  Het gaat er uiteindelijk om dat leefbaarheid en woongenot gehandhaafd blijven of zelfs verbeteren. Als we dat samen bereiken denk ik dat zowel de overheden als onze burgers trots op De Friese Aanpak zijn.”

 

 Terug naar overzicht

21 december 2017

Deel dit: