Actueel

Uitnodiging voor Friese ambtenaren: Omgevingslab water


Op 6 februari is een centrale bijeenkomst om te werken aan de bouwsteen 'water' voor de omgevingsvisies. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

 

 

 

Datum: 6 februari 2018, aanvang 13.00 – 17.00

Locatie RWZI Leeuwarden

Greunsweg 78, 8937 AN Leeuwarden

U en uw collega’s worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan het Omgevingslab Water & Ruimte dat op 6 februari 2018 wordt georganiseerd in het kader van De Friese Aanpak.

Doel van de bijeenkomst

Ter voorbereiding op de provinciale Omgevingsvisie is door Wetterskip Fryslân en provinsje Fryslân een bouwsteen water opgesteld. Deze richt zich met name op provinciale waterthema’s. Op 18 oktober is door het waterschap, gemeenten en provincie gezamenlijk over deze bouwsteen gesproken. Bij die bespreking bleek breed gedragen behoefte om de bouwsteen te verbreden met gemeentelijke thema’s, zodat de bouwsteen overheid breed kan werken en dus ook binnen De Friese Aanpak (DFA).

Vanwege het feit dat in de Bouwsteen Water naast het waterbeleid ook voorstellen op het vlak van Ruimtelijke Ordening en grondverwerving zijn opgenomen vragen we u nadrukkelijk om uw RO-collega’s te informeren over deze bijeenkomst en uit te nodigen samen met u deel te nemen. Ook belangstellende medewerkers van andere vakgebieden en collega’s die al betrokken zijn bij De Friese Aanpak kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst. 

We willen op 6 februari graag de bouwsteen water die er nu ligt verdiepen en verbreden met gemeentelijk aandachtspunten over water in provinciale en gemeentelijke Omgevingsvisies. 

 

Programma:

                   1.  Hoe staan we er voor?

Hoever is jouw organisatie met een omgevingsvisie of omgevingsplan? Op welke manier speelt – tot nu toe – water daar in een rol? Inhoudelijke kennismaking aan de hand van Kahoot (dus neem je smartphone of tablet mee!)

  1. Tot zover: Hoofdpunten uit de bouwsteen Water en terugkoppeling over de besprekingen tot nu toe.           
  2. Verdieping binnen beleidsveld Water:

·         Sluiten regionale en lokale ambities op elkaar aan?

·         Watertoets

·         Zwemwaterlocaties

 

                   4. Verbreding: raakvlakken Water met andere beleidsvelden

      5. Oogst van deze bijeenkomst

 

Aanmelden voor dit lab kan via omgevingslab@fryslan.frl 

 Terug naar overzicht

17 januari 2018

Deel dit: