Actueel

Resultaten onderzoek van studenten naar leefbaarheid en duurzame mobiliteit in Fryslân


Ook studenten zijn betrokken bij Omgevingslab Fryslân. Op donderdag 18 januari presenteerden studenten Ruimtelijke Ontwikkeling van NHL Stenden Hogeschool de eindresultaten van het project Mobiliteit in het kader van de nieuwe omgevingsvisies in Fryslân.

In de afgelopen maanden heeft een enthousiaste groep derdejaars studenten onderzoek gedaan naar toekomstige mobiliteitsontwikkelingen in Fryslân, waaronder de opkomst van de e-bike, autonome mobiliteit en demografische ontwikkelingen. Tijdens de Omgevingslab markt, vorige week in het gemeentehuis in Drachten zijn de resultaten toegelicht aan de aanwezige bestuurders en beleidsmakers van de Friese overheden.

De resultaten van de onderzoeken zijn per onderwerp samengevat in een eindrapoort en een poster. De posters zijn heel overzichtelijk en geven snel een beeld van de factoren die een rol spelen bij de demografische ontwikkelingen in Fryslân, het stimuleren van de e-bike en collectief elektrisch vervoer. Bekijk de resultaten hieronder:

  1. Demografische ontwikkelingen in 2025 en 2035: eindpresentatie en poster
  2. Opkomst en het stimuleren van de e-bike: eindpresentatie en poster
  3. Collectief elektrisch vervoer in Fryslân:  eindpresentatie en poster
  4. Het filmpje geeft een totaalbeeld van het onderzoek naar leefbaarheid en mobiliteit

Bij de downloads vindt u de samenvatting van de onderzoeken.

 

 Terug naar overzicht

26 januari 2018

Deel dit: