Actueel

Omgevingslab Modern Bestuur


De rol van de overheid is een terugkerend onderwerp in alle Omgevingslabs. Daarom organiseert De Friese Aanpak de aftrap voor een discussie over de rol van de Friese overheid: het Omgevingslab Modern Bestuur.

De Friese Aanpak Omgevingsvisies werkt aan bouwstenen voor de omgevingsvisies van de Friese gemeenten en de provincie Fryslân. Uit de vele gesprekken die met de Friese samenleving zijn gevoerd, komt steeds weer de rol van de overheid aan de orde. Ook de nieuwe Omgevingswet vraagt om eenvoudiger en integraal te werk te gaan. Met minder beleid en regels en meer spelregels. De omgevingsvisie is een integrale visie die alle portefeuilles raakt. Daarom krijgen de colleges, gedeputeerden en dagelijks bestuur Wetterskip de vraag hoe zij hier invulling aan willen geven. Dit gebeurt in het Omgevingslab Modern Bestuur.

De eerste bijeenkomst hiervan is op 8 maart. Bestuurders bespreken hier de betekenis en kansen van de nieuwe omgevingswet voor moderne bestuurders, de rol van de mienskip en de dilemma's die er voor de overheden liggen. De dilemma's hebben betrekking op de thema's energietransitie, het klimaat en de toekomst van het Friese platteland en de Friese steden en dorpen. 

Modern bestuur wordt een doorlopend lab waarin de Friese bestuurders vormgeven aan de invulling van hun rol.

De bestuurders van de Friese overheden zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Het lab Modern Bestuur is een andere dan de bijeenkomst van de Friese Milieu Federatie 'Omgevingswet in de praktijk'. Beide bijeenkomsten sluiten mooi op elkaar aan maar hebben een andere focus en verschillende doelgroepen.

 

 Terug naar overzicht

09 februari 2018

Deel dit: