Actueel

Planning resultaten Omgevingslabs


De resultaten vanuit de Omgevingslabs vormen voor gemeenten en de provincie bouwstenen voor de Omgevingsvisie voor hun eigen grondgebied.

Op dit moment zijn de resultaten van de labs in zicht. Wanneer deze compleet zijn, komen ze op deze site te staan, onder een nieuwe kop 'resultaten'.

  • Eind april oplevering bouwsteen lab Modern Bestuur
  • Half/eind mei oplevering bouwsteen Lab Friese Steden en dorpen
  • Eind mei oplevering Integratielab
  • 21 juni Officiële opening Digitale Portal DFA met alle resultaten (datum onder voorbehoud)

Het Omgevingslab gezondheid is in voorbereiding en het lab veiligheid volgt na de start van Lab gezondheid.

Oktober: brede bestuurlijke top over modern bestuur, incl presentatie resultaten DFA

Oktober: besluitvorming over voortzetting DFA door bevoegd gezag deelnemende partijen.

 Terug naar overzicht

27 maart 2018

Deel dit: