Actueel

Dag van de Steden en Dorpen


Op 12 april is de Friese Dag van de Steden en Dorpen.

Een dag waarop verschillende groepen in gesprek gaan over de toekomst van de Friese steden en dorpen. De belangrijkste vraag tijdens deze bijeenkomsten is: wat vindt u belangrijk in uw leefomgeving?

De dag bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Langs drie markten met de praatpaal: Damwoude, Bolsward, Leeuwarden en Oosterwolde
  2. Gastles op Singellandcollege, Burgum
  3. Publieke debatavond, Drachten

Schuift u aan?

U bent van harte welkom op de debatavond in Drachten. Denk en praat mee over vragen als: hoe ziet u de toekomst van de steden en dorpen in Fryslân? Op welke manier wilt u door de overheid betrokken worden bij het maken van keuzes over uw leefomgeving? En hoe houden we steden en dorpen leefbaar voor iedereen? Praat mee over deze onderwerpen tijdens het publieksdebat en draag bij aan de bouwstenen voor de nieuwe omgevingsvisie van Fryslân! Het wordt een interactieve avond met stellingen, gesprekken en stemkastjes.

We nodigen u van harte uit om tussen 20:00 uur en 22:00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis in Drachten (Gauke Boelenstraat 2) om mee te praten over de toekomst van Fryslân.  Aanmelden kan via omgevingslab@fryslan.frl  

Uiteraard bent u ook welkom op de markt. Van 10.15-10.45 uur staan we op de markt in Damwoude, van 11.30-12.00 uur op de markt in Bolsward en 13.00-13.30 uur op de markt in Oosterwolde.

 

 Terug naar overzicht

29 maart 2018

Deel dit: