Actueel

Levendige Dag van Steden en Dorpen


Op donderdag 12 april organiseerde het Omgevingslab Steden en Dorpen een flinke tournee om met inwoners van Fryslân in gesprek te komen over ontwikkelingen in hun leefomgeving.

Welke boodschappen geven de bewoners van Friese steden en dorpen mee aan de bestuurders voor hun Omgevingsvisies? Het meest zichtbare onderdeel van de dag was de route die het Omgevingslab maakte met een opvallende ANWB-praatpaal, ook Omrop Fryslân had daar interesse in. De jongste groep deelnemers aan de Dag van Steden en Dorpen schoof in Burgum aan voor een gastles met wethouder Geerling Schippers. Drachten was tenslotte het podium voor een afrondend publieksdebat. Opvallende thema’s die als rode draad naar voren kwamen tijdens deze dag:

  • Als het om de energietransitie gaat moeten alle registers open
  • Overheden zullen de komende jaren veel aandacht moeten hebben voor (het herstructureren van) de bestaande woningvoorraad en mobiliteit/bereikbaarheid op het Friese platteland moet met veel creativiteit worden opgepakt.    

Lees hier een uitgebreider verslag van de dag

 Terug naar overzicht

13 april 2018

Deel dit: