Actueel

De Friese Aanpak Omgevingslabs op Friese Bestuurdersdag


Op 1 oktober is de allereerste Friese Bestuurdersdag, georganiseerd namens de Commissaris van de Koning (drs. A.A.M. Brok), Burgemeester gemeente Leeuwarden (dhr. F. Crone), Dijkgraaf Wetterskip (dhr. P. van Erkelens) en de voorzitter van de Vereniging Friese Gemeenten (dhr. F. Veenstra).

Deze dag draait om de grote maatschappelijke opgaven waar Fryslân voor staat. Denk aan klimaatverandering, energietransitie en het behoud van de leefbaarheid in de stad en op het platteland. Dit zijn opgaven die niet binnen de grenzen van een gemeente opgelost kunnen worden. Op de bestuurdersdag gaan de aanwezige bestuurders dan ook in gesprek over de noodzaak van een andere manier van (samen)werken tussen de Friese overheden. Hier sluit De Friese Aanpak Omgevingslabs, en in het bijzonder het lab Modern Bestuur, precies op aan. De bestuurdersdag wordt dan ook gebruikt als vervolg voor het Omgevingslab Modern Bestuur. Stuurgroepvoorzitter Herwil van Gelder geeft tijdens deze middag in het provinciehuis een pitch over De Friese Aanpak Omgevingslabs. 

 Terug naar overzicht

20 juli 2018

Deel dit: