Actueel

Startbijeenkomst Omgevingslab Gezondheid


Op 11 september is de conferentie van het Omgevingslab Gezondheid. Dit is het moment waarop dit lab officieel van start gaat.

Ook al denk je er misschien niet meteen aan, gezondheid is in de Omgevingswet wel degelijk een expliciet doel voor omgevingsbeleid. Over de invulling ervan moeten keuzes worden gemaakt in visie- en planvorming. Hoe verbind je gezondheids- en omgevingsambities? Wat moet je doen en waar stuur je op? Het Omgevingslab Gezondheid gaat kansen en ambities verkennen om gezondheid te bevorderen en te beschermen via de leefomgeving:

  1. Bewustwording en agendasetting rond de integraliteit van het thema gezondheid: bruggen tussen het sociale, gezondheids- en fysieke domein en een brede dialoog met partners en gemeenschap.
  2. Beslissingsondersteunende informatie verzamelen voor het meewegen van gezondheid in besluitvorming over de fysieke omgeving: toekomstscenario’s, trends, ontwikkelingen en opgaven op het terrein van gezondheid waar Fryslân voor staat (lokaal, regionaal en provinciaal).

Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam spreekt op deze eerste bijeenkomst over 'gezondheidskansen in de leefomgeving' en de deelnemers gaan samen aan de slag in de workshop 'Wat als jij de leefomgeving zou inrichten?'. De uitnodigingen zijn voor de vakantie verstuurd.

 Terug naar overzicht

20 augustus 2018

Deel dit: