Actueel

Omgevingsvisie Fryslân: puzzelen in de ruimte


Klimaatbestendig inrichten, de omslag naar duurzame energie, het versterken van biodiversiteit en behoud van leefbaarheid in Fryslân: vier grote opgaven die veel ruimte vragen en waarvoor nu alles op alles moet worden gezet om in Fryslân met elkaar oplossingen te vinden. In de Ontwerp-Omgevingsvisie 'De romte diele' staat hoe de provincie Fryslân dit wil aanpakken.

In de Omgevingsvisie Fryslân staan de provinciale doelen voor de totale fysieke leefomgeving in samenhang beschreven. Energiezuinige huizen, innovatieve vormen van openbaar vervoer, zonnepanelen, circulaire economie, sterkere dijken, nieuwe leefgebieden voor planten en dieren: het gebruik van ruimte verandert door de huidige energie- en klimaatvraagstukken. Uitdaging is om nieuwe ontwikkelingen op een slimme manier te laten aansluiten bij de bestaande kwaliteiten van Fryslân. 

Ruimte voor maatwerk

Inwoners nemen vaker zelf het initiatief om hun leefomgeving te verbeteren. De provincie wil hier zoveel mogelijk bij aansluiten. Door te werken vanuit principes en minder regels op te leggen is er meer ruimte voor maatwerk en flexibiliteit. Voorbeeld van zo’n principe is zuinig ruimtegebruik door het combineren van functies. 

Samenwerking

De onderwerpen in de Omgevingsvisie zijn aangedragen door mensen in Fryslân. Dit gebeurde onder meer via de Omgevingslabs. De provincie wil ook in de verdere uitvoering met andere partijen aan de slag en samen programma’s en  plannen voor Fryslân realiseren. In de aanloop naar de  besluitvorming in Provinciale Staten bekijkt de provincie met gemeenten en andere partners alvast welke aanpak en samenwerking mogelijk is voor de verschillende vraagstukken.

Bekijk de website van provincie Fryslân voor meer informatie over de Omgevingsvisie

Lees hieronder de samenvatting van de ontwerp Omgevingsvisie 

 Terug naar overzicht

05 februari 2019

Deel dit: