Actueel

Rijksbouwmeester Floris Alkemade opent Panorama Nederland in Leeuwarden/Fryslân


Vanaf dinsdag 28 mei tot en met donderdag 6 juni staat Panorama Nederland in de Kanselarij in Leeuwarden.

Het panorama verbeeldt hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu, de komende decennia de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen van ons land. Panorama Nederland bestaat uit een fysiek panorama, waarbij de bezoeker zelf een toekomst blik kan werpen op een schoner, hechter en rijker Nederland, en een publicatie waarin de keuzes en principes om daar te komen worden toegelicht. 

Het College van Rijksadviseurs, waaronder voorzitter Rijksbouwmeester Floris Alkemade, schetst met Panorama Nederland een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld. Een Nederland, dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt: de manier waarop we reizen, de manier waarop we voedsel produceren, de manier waarop we bouwen en de manier waarop we energie opwekken.  

Rondom de presentatie van Panorama Nederland in Leeuwarden wordt een verdiepend programma georganiseerd. Binnen het Panorama Nederland kijkt men in perspectief naar ons voedsellandschap. Immers dat is waar een groot deel van het Friese landschap zijn functie aan ontleent. Voor welke opgaves staat dat landschap de komende 10 jaar? Hoe verandert het? Hoe gaan we daarmee om? Wat voor betekenis geven we daaraan? 

Het programma wordt ook gebracht in het kader van LF2028, in de geest van de LF2018 programma’s Places of Hope die ons lieten nadenken over de toekomst van Nederland en daaraan gelieerde programma’s als onder andere Sense of Place en Kening fan ‘e Greide. Er komen nog meer programmaonderdelen in het kader van binnen Panorama NL in Leeuwarden, deze volgen later. 

Wilt u aanwezig zijn bij de opening op 28 mei om 15:00 uur? Meld u dan aan via deze link.

 Terug naar overzicht

15 maart 2019

Deel dit: