Actueel

Uitnodiging: Oplevering Bouwsteen Omgevingslab Gezondheid


Het Omgevingslab Gezondheid - onderdeel van Omgevingslab Fryslân - presenteert op 14 mei de ‘Bouwsteen Gezondheid in Omgevingsvisies’ aan de beleidsmedewerkers van gemeenten, waterschap, provincie en andere betrokken partijen in dit proces.

GGD Fryslân heeft samen met de Friese gemeenten, Fumo en provincie uitvoering gegeven aan de werkzaamheden van dit Omgevingslab. De Bouwsteen beschrijft vier manieren waarop gezondheid meegenomen kan worden in de Omgevingsvisie, uitgewerkt met voorbeelden. Het geeft een overzicht van de relevante ontwikkelingen in de Friese leefomgeving en prognoses met betrekking tot de Friese volksgezondheid.

Op 11 september startte het lab met een conferentie, waarin bij verschillende betrokkenen opgehaald is wat voor hun van belang is en welke ideeën er spelen. Vervolgens is op 4 oktober een vervolgsessie georganiseerd met de deelnemende partijen van Omgevingslab Fryslân. Met de input uit alle labs en bestaande kennis is vervolgens de bouwsteen Gezondheid ontwikkeld. Deze is tot slot getoetst bij een brede klankbordgroep beleidsadviseurs en externe dialoogpartners.

Bent u erbij?

Graag vertellen we je nog meer over de Bouwsteen en hoe je deze kunt gebruiken bij de Omgevingsvisie. We nodigen jullie van harte uit voor onze presentatie op 14 mei van 14.00 tot 16.30u.

Programma

14.00 uur:    welkom door middagvoorzitter Jeroen Stegeman

14.10 uur:    presentatie bouwsteen door de werkgroep Omgevingslab Gezondheid

14.30 uur:    lezing over omgeving en gezondheid door Mark Mobach, lector facility management                Kenniscentrum NoorderRuimte, Hanzehogeschool Groningen en De Haagse Hogeschool

15.00 uur:    pauze

15.20 uur:    aan de slag met de bouwsteen gezondheid in de praktijk

16.20 uur:    afsluiting

Locatie: Stadhuis Leeuwarden, Hofplein 38 Leeuwarden

Aanmelden kan via: omgevingslabgezondheid@ggdfryslan.nl

Graat tot dan!

Werkgroep Omgevingslab Gezondheid

 Terug naar overzicht

08 mei 2019

Deel dit: